LOG-IN

Vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ và Chính sách bảo mật một cách cẩn thận.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA IPANEL ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN

Chào mừng bạn đến với iPanel, vui lòng đọc kỹ những điều khoản dưới đây để giúp bạn hiểu rõ về iPanel.

1. Bạn và iPanel.
1.1 Những điều khoản này được áp dụng như các điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa bạn và iPanel, iPanel Online Market Research Co. có trụ sở tại Khu D, tầng 7, Số 269 đường Dapu, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
1.2 Bạn có nghĩa vụ đảm bảo nội dung câu hỏi của bạn không bao gồm bất kỳ nội dung sau:
a. Vi phạm các nguyên tắc cơ bản được qui định bởi hiến pháp.
b. Thiệt hại chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
c. Chiếm đoạt, gián điệp, mua bán hoặc tiếp xúc bí mật quốc gia và tình báo nào gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hoặc thiệt hại lợi íchquốc gia.
d. Vi phạm các qui định, chính sách tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc.
e. Rối loạn trật tự, ổn định xã hội hoặc lợi ích công cộng.
f. Mê tín dị đoan.
g. Hoạt động gian lận hoặc xâm phạm quyền quy phạm pháp luật của người khác.
h. Những tình huống khác được quy định trong hiến pháp
1.3 Bạn phải chịu hậu quả gây ra bởi việc vi phạm các điều khoản trong đó bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại cho iPanel và iPanel không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

2. Điều khoản chấp nhận:
2.1 Trước khi sử dụng các dịch vụ của iPanel bạn phải chấp nhận những điều khoản này, nếu không bạn sẽ không được truy cập vào những dịch vụ này.
2.2 Bạn sẽ không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không thỏa điều kiện dưới đây:
a. Bạn không đủ tuổi theo qui định của chúng tôi.
b. Bạn không phù hợp với trình độ của bất kỳ thành viên trong nước phải có các dịch vụ trong phạm vi lãnh thổ của mình.
c. Trước khi bạn tiến hành, các điều khoản này nên được in hoặc lưu trữ một bản sao.

3. Dịch vụ được cung cấp bởi iPanel
3.1 iPanel đổi mới liên tục và thỏa thuận này sẽ được thay đổi thường xuyên theo sự phát triển của công ty mà không cần thông báo trước.
3.2 Bạn có quyền quyết định tham gia hoặc hủy bỏ tài khoản của mình mà không cần liên hệ với iPanel.
3.3 Nếu iPanel nghiêm cấm sử dụng tài khoản của bạn, có thể bạn bị xóa hồ sơ tài khoản hoặc điểm.

4. Cách sử dụng dịch vụ
4.1 Để có được một số dịch vụ, có thể bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như: số chứng minh nhân dân, thông tin liên lạc như một phần của quá trình đăng ký. Bạn phải cung cấp các thông tinchính xác và mới nhất.
4.2 Bạn phải có đủ điều kiện theo điều khoản 2.2 (a) và (b) và theo qui định pháp luật hoặc quy định có liên quan để cho phép ipanel trình dịch vụ dữ liệu và thông tin của bạn cho các khách hàng trong phạm vi hợp pháp.
4.3 Bạn cam kết không có bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc gây thiệt hạimáy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ của chúng tôi.
4.4 Trừ khi bạn được cho phép trong bất kỳ thỏa thuận riêng biệt với iPanel, bạn không được phép sao chép, bán lại dịch vụ của chúng tôi.
4.5 Bạn phải chịu trách nhiệm với bất kỳ hậu quả gây ra bởi vi phạm các điều khoản trong đó bao gồm bất kỳ mất mát hay thiệt hại cho iPanel và iPanel không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

5. Bảo mật mật khẩu và tài khoản của bạn
5.1 Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu, tài khoản có liên quan để truy cập dịch vụ.

5.2 Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho iPanel ngay lập tức.

5.3 iPanel hứa với bạn rằng tất cả các thông tin của bạn mà không có ủy quyền cá nhân của bạn sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba.


6. Phạm vi của dịch vụ
6.1 Các tập tin dữ liệu, hình ảnh và đồ họa khác như là một phần của dịch vụ hoặc thông tin thu được bằng cách sử dụng dịch vụ của bạn được gọi là 'nội dung' sau đây.
6.2 Nội dung hiển thị của bạn như là một phần của dịch vụ nhưng không bao gồm các quảng cáo và thương mại có liên quan đến quyền sử hữu trí tuệ từ các nhà tài trợ hoặc các nhà quảng cáo cung cấp nội dung để iPanel hoặc người đại diện hoặc công ty của họ. Bạn không được phép thay đổi, cho thuê, cho mượn, bán, hoặc phân phối các nội dung cho dù đó, trừ khi iPanel hoặc chủ sở hữu của nội dung đặc biệt cho phép bạn thoả thuận riêng rẽ .
6.3 Bạn chấp nhận chịu bất kỳ hậu quả do hành vi vi phạm của bạn với những điều khoản trong đó bao gồm bất kỳ mất mát hay thiệt hại cho iPanel và iPanel không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

7. Đặc quyền
7.1 Bạn đồng ý để iPanel sở hữu tất cả các quyền lợi hợp pháp, quyền sở hữu và lợi ích bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ trong dịch vụ cho dù chúng có được đăng ký hay không bao gồm các thông tin bí mật theo quy định của iPanel.
7.2 Trừ khi bạn có thỏa thuận riêng biệt với iPanel bằng văn bản,bạn không được quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, dấu hiệu, tên miền hoặc bất kỳ tính năng thương hiệu đáng chú ý khác của iPanel.
7.3 Trừ khi bạn được phép của iPanel bằng văn bản, bạn không thể sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu hoặc dấu hiệu của bất kỳ công ty hoặc tổ chức khác cho dù không cố ýc chủ sở hữu hoặc người sử dụng có thẩm quyền của các, nhãn hiệu hàng hoá tên hoặc dấu hiệu .

8. Ủy quyền
8.1 bạn không được phép cho bất cứ ai sao chép hoặc thay đổi phần mềm hoặc một phần bất kỳ của nó hoặc tạo ra sản phẩm có nguồn gốc, quá trình đảo ngược kỹ thuật hoặc chỉnh sửa của phần mềm hoặc một phần bất kỳ của nó hoặc giải nén mã gốc từ các phần mềm hoặc bất kỳ một phần của nó, ngoại trừ quy định của pháp luật cho phép hoặc iPanel đặc biệt thông báo cho bạn bằng văn bản.
8.2 Trừ khi iPanel cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không phải chuyển giao quyền của bạn bằng cách sử dụng của phần mềm hoặc một phần của nó, thiết lập bảo mật về việc sử dụng phần mềm hoặc chuyển giao bất kỳ phần nào của phần mềm của bạn bằng bất kỳ cách nào.

9. Chấm dứt giữa Bạn và iPanel
9.1 Những điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi chấm dứt bởi bạn hoặc iPanel.
9.2 Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý với iPanel, nó có thể được thực hiện thông qua những cách sau đây.
a. Thông báo cho iPanel Bất cứ lúc nào.
b. Trong tình huống đó iPanel sẽ đóng tất cả các dịch vụ tài khoản bạn sử dụng và gửi thông báođến địa chỉ hợp lệvào lúc đăng kí ban đầu các điều khoản quy định.
c. Trong hệ thống của thành viên iPanel, có chức năng hủy bỏ tài khoản và bạn có quyền hủy bỏ bất cứ lúc nào.
9.3 Nếu bất kỳ điều gì xảy ra như sau, iPanel có thể chấm dứt thỏa thuận pháp lý với bạn:
a. Bạn vi phạm bất kỳ quy định của các điều khoản hoặc hành vi của bạn chỉ ra rằng bạn đang có ý định hoặc không tuân thủ các quy định của iPanel.
b. Luật pháp yêu cầu iPanel để làm như vậy.
c. iPanel là không còn cung cấp dịch vụ ở đất nước bạn.
d. iPanel cho rằng đã cung cấp cho bạn dịch vụ không có tính khả thi thương mại hơn.
9.4 Bất kỳ quy định của các điều khoản này không ảnh hưởng đến quyền của ipanel có liên quan cung cấp dịch vụ theo điều 4.

10. Giới hạn trách nhiệm
10.1 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng iPanel và người được uỷ quyền không chịu trách nhiệm cho bạn về các vấn đề sau đây:
a. Bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, tài sản thế chấp, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt thiệt hại xảy ra với bạn bởi bất kỳ nguyên nhân trên bất kỳ điều khoản trách nhiệm trong đó bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ tổn thất lợi nhuận, danh tiếng thương mại, kinh doanh, phí dịch vụ mua hoặc mất mát vô hình khác.
b. Bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát có thể xảy ra cho bạn những nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn trong:
• iPanel có thể thay đổi dịch vụ hoặc vĩnh viễn hoặc tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ hoặc chức năng nào của nó.
• Bạn đã không cung cấp thông tin tài khoản chính xác.
• Không giữ bí mật các mật khẩu của bạn hoặc thông tin tài khoản.

11. Thay đổi các Điều khoản
11.1 iPanel vào các thời điểm có thể thay đổi các điều khoản thông thường hoặc bổ sung.
11.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng dịch vụ sau khi thay đổi các điều khoản thông thường hoặc bổ sung, nó sẽ được thực hiện như là bạn đã chấp nhận thuật ngữ phổ biến hoặc bổ sung.

12. Điều khoản pháp luật
12.1 Thỏa thuận này cấu thành tất cả các thỏa thuận pháp lý giữa bạn và iPanel nhưng không bao gồm dịch vụ cung cấp bởi iPanel dựa trên thỏa thuận riêng biệt bằng văn bản và nó thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đó mà bạn đã có với iPanel.
12.2 iPanel không thực hiện, không ép buộc thành viên thi hành bất kỳ hành động bất hợp pháp nào theo luật định.
12.3 Nếu bất kỳ tòa án nào xác định quy định của các điều khoản không hợp lệ, theo quy định sẽ bị xóa các điều khoản này mà không ảnh hưởng với phần còn lại. Phần còn lại của những điều khoản này sẽ vẫn còn hợp lệ và đưa vào thực hiện bắt buộc.
12.4 Bạn chấp nhận rằng nếu bạn nâng cao bất cứ xung đột nào với iPanel, nó sẽ được xử lý theo các qui định của iPanel.